Söksida

Du sökte på "märkning av honung" i kategori Produktion, handel och kontroll hittade 336 träffar

 • Nationella kontrollplanen

  Välkommen till NKP-webben som är ett hjälpmedel för att på ett enkelt sätt visualisera och beskriva hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad, organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas. Här finns myndigheternas mål och prioriteringar samlade – det är här kontrollen börjar!
 • Ursprungsmärkning

  Ursprungsmärkning Fisk, kött av nöt, gris, lamm, get och fågel och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2019-01-11
 • Ursprungsmärkning

  Ursprungsmärkning Fisk, kött av nöt, gris, lamm, get och fågel och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-01-11
 • Biodling och honung

  Här finner du samlad information som berör biodling och tillverkning av honung och sammansatta produkter av honung, bland annat information om lagstiftning och vägledningar samt länkar till dokument
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-09-27
 • Regler om livsmedelsinformation och märkning

  Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val. Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-03-11
 • Allergenmärkning på vin

  Allergener som finns listade under ingredienser i bilaga II i förordning (EU) 1169/2011 ska framgå av märkningen på alkoholhaltiga drycker När det gäller vin innebär det att mjölk och mjölkprodukter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-19
 • Nyheter i Kontrollwiki - Aromer och honung

  Nu kan du läsa om aromer och honung i Kontrollwiki - webbplatsen för fördjuping som blir mer och mer fullständig. Aromer Texterna om aromer har flyttats från Livsmedelsverkets webbplats till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-11-01
 • Datummärkning i butik

  Får butiken ändra på datummärkningen? Här nedan finns frågor och svar om vad butikerna får och inte får göra när det gäller bäst före-datum och sista förbrukningsdag. Hur bestäms datumet för bäst
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-01-11
 • Honung och andra biodlingsprodukter

  Här finns information om import av honung och andra biodlingsprodukter. Honung och andra biodlingsprodukter <!-- AddThis Button BEGIN --> <!-- RSPEAK_START -->Produkterna ska komma från en
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-01-28
 • Tilläggsmärkning av fiskeriprodukter, sjögräs och alger - vägledning

  Regler för att genomföra den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter inklusive sjögräs och alger* har samlats i en ny EU förordning (nr 1379/2013). I denna
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-08-27
 • Förtydligande om märkning av frukt och grönt som inte håller måttet

  Förtydligande om märkning av frukt och grönt som inte håller måttet Jordbruksverket har gjort ett förtydligande av en regeltolkning som gör det enklare för butiker att minska svinnet av frukt och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-22
 • Information, märkning och påståenden

  Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val. Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-11-07
 • Vägledningar

  Följande vägledningar finns numera i Kontrollwiki och listas alltså inte nedan i pdf-format. Kontrollwiki är Livsmedelsverkets nya webbaserade verktyg för livsmedelskontroll.   Vägledningen om
  Sida - Vägledningar - Senast granskad 2019-05-16
 • Kategori Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör, etc.)

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör, etc.) Godk.nr Namn Postadress Ort
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2014-11-05
 • Kontroll av livsmedel

  Kontroll av livsmedel Livsmedelsverket övervakar att maten på den svenska marknaden är säker. I det arbetet ingår vissa nationella provtagningsprogram. I programmen kontrolleras livsmedel när det
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-01-14
 • Försäljning av små mängder primärprodukter

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2016-11-30
 • Branschriktlinjer

  Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar
  Sida - Branschriktlinjer - Senast granskad 2019-05-21
 • Nytt på Kontrollwiki - och uppdaterat

  Mitt i sommaren kommer här lite information om uppdaterad och ny information på Kontrollwiki. Nu finns nya sidor om ursprungsmärkning av nötkött och berikning av livsmedel. Andra sidor har flyttats
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-07-30
 • Lagstiftningen - en introduktion

  Livsmedelslagstiftningen syftar till att skydda konsumenterna genom att säkerställa att livsmedel är säkra. Konsumenterna ska också få den information om livsmedlen som krävs för att de ska kunna
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-02-12