Storbritannien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Storbritannien.

Generell information

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Storbritannien är myndigheten Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA).    

Storbritannien inför nya regler för import

Från 1 januari 2021 är Storbritannien ett land utanför EU och inför särskilda regler för import av livsmedel till sitt land. 1 juli 2022 genomför Storbritannien de nya reglerna för livsmedel.

Storbritannien inför gränskontroll för livsmedel vilket beskrivs i vägledningen Border Operating Model. DEFRA tar upp ett antal exempel på export av varor från EU till Storbritannien i broschyren "The GB/EU Border Case Studies". Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, varför du som företagare förväntas hålla dig uppdaterad via DEFRAs webbsida.

Hälsointyg, föranmälan och fysiska kontroller - 1 Juli 2022

Alla livsmedel av animaliskt ursprung, exempelvis kött, honung, mjölk, ägg, äggprodukter och sammansatta livsmedel från EU ska föranmälas av importören i Storbritanniens system IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) från 1 januari 2022. Från 1 juli 2022 ska sändningarna också medföljas av ett hälsointyg och passera gränskontrollstationer med relevant kontroll. Dokument, ID och fysiska kontroller av animaliska produkter kommer att genomföras.

Hälsointyg för livsmedel innehållande animaliska råvaror

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns publicerade i Traces.  Modeller av intygen hittar du på DEFRAS webbplats. Här kan du läsa om intygskraven för din produkt men dessa ska inte användas när intygen ska utfärdas. Ha en bra kontakt med din importör för att få veta vilket intyg du ska välja.

Sammansatta livsmedel innehållande animaliska råvaror

Om du ska exportera ett sammansatt livsmedel som innehåller både processade animaliska och vegetabiliska råvaror så hittar du bra vägledning på DEFRAs webbplats. Vissa livsmedel är undantagna intygskravet men då behöver du ett privat intyg dvs ett "commercial document". Läs mer om kraven för sammansatta livsmedel på DEFRAs sidor.  

Fångstintyg för fiskeriprodukter

När fiskeriprodukter ska exporteras till Storbritannien så ska sändningen åtföljas av ett fångstintyg, alltså ett dokument som visar att fisken är lagligt fångad. Intyget utfärdas av myndigheten i det land där fartyget är flaggat, det vill säga där fartyget är godkänt/registrerat för hantering av fiskeriprodukter. Fångstintyg beställs av Havs och vattenmyndigheten.

Om fisken har processats och lagrats så behöver du fylla i "processing statement" och "proof of storage". Det är exportören som sammanställer dessa intyg som ska valideras av behörig myndighet som i Sverige är Havs- och vattenmyndigheten. Importören behöver intygen i förväg innan sändningen anländer till Storbritannien. Mer information hittar du på DEFRAs webbplats.

Utfärda intyg via Traces

Hälsointyg till Storbritannien nås via Traces. Om ditt företag aldrig tidigare exporterat med Traces behöver du registrera din anläggning som användare i systemet i god tid innan exporten ska påbörjas. Koppla din användare till den exporterande anläggningen. 

Intygen ska fyllas i av exportören i Traces, inspektören fyller i vissa delar i systemet, intyget skrivs sedan ut för att signeras och stämplas av inspektören vid den behöriga myndigheten. Mer information om hur de olika delarna i intyget fylls och vad som är obligatoriskt/frivilligt att fylla i hittar du på DEFRAs webbplats. 

Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att denna kan ladda upp det i IPAFFS. Exportören ansvarar för att intyget i original medföljer sändningen. 

Mer information om systemet Traces kan du hitta på vår sida om "Traces (Trade Control and Expert System) i exporten". Besök också kommissionens webbsida för att läsa mer om plattformen Traces.

Animaliska produkter som omfattas av skyddsbeslut

Animaliska livsmedel som omfattas av skyddsbeslut inom EU, exempelvis till följd av aviär influensa, ska medföljas av ett hälsointyg som innehåller ett specifikt unique notification number (UNN) nummer för sändningen. Importören i Storbritannien ska notifiera UNN numret i IPAFFS och ge numret till exportören som för in numret i hälsointyget för sändningen. Det är viktigt att intygen medföljer sändningen. För mer information se DEFRAs guide till hur ett intyg fylls i.

Transit

Mer information om när sändningar ska gå transit genom Storbritannien hittar du mer om på DEFRAs webbplats. Tillbaka till EU så behöver du uppfylla EUs regler för produkten.

Animaliska produkter från icke-EU länder som går transit genom EU efter den 8 april ska skickas till relevant gränskontrollstation (BCP) i Storbritannien. Se till att importören har informerat BCP om ankomsten av dina varor med IPAFFS förhandsanmälningssystem.

Ekologiska livsmedel

Ekologiska livsmedel som exporteras från Sverige till Storbritannien förväntas medföljas av ett Certificate of Inspection (COI) från 1 Januari 2022. Kontakta ditt kontrollorgan för att få mer information. Du hittar mer information om export av ekologiska livsmedel på DEFRAs hemsida. 

Prover av livsmedel innehållande animaliska råvaror

Du kan hitta information om att skicka prover av livsmedel innehållande animaliska råvaror till Storbritannien på FSA webbplats.

Övriga livsmedel

Information om vad du ska tänka på när icke animaliska livsmedel ska importeras till Storbritannien kan du hitta på Food Standards Agencys (FSA) webbplats.

Vad behöver jag som företagare göra nu?

Företag som ska exportera animaliska livsmedel, sammansatta produkter och ekologiska livsmedel behöver bland annat förbereda följande:

  1. Tillsammans med din importör, ta reda på vilka intyg som ska medfölja livsmedlet du ska exportera. Kontrollpersonalen i Sverige kan inte hjälpa dig med detta.
  2. Säkerställ att du har behörighet till det webbaserade systemet Traces, för att kunna fylla i hälsointyg.
  3. Tänk på att det finns specifika bestämmelser för varor som är avsedda för Irland/Nordirland och som passerar Storbritannien landvägen

Meddela din kontrollmyndighet om planerad export i god tid!

De nya reglerna innebär en del merarbete, både för företag och för kontrollmyndigheter som Livsmedelsverket och kommuner. För att övergången ska ske så smidigt som möjligt och för att underlätta för kontrollmyndigheternas planering, är vi tacksamma om du kontaktar din kontrollmyndighet och meddelar vilka livsmedel ni avser att exportera samt i vilken omfattning. Det här gäller för produkter som kräver hälsointyg. Kontrollmyndigheten måste också använda systemet Traces när intyget ska utfärdas och behöver vara förberedd på detta.

Export och villkor per land

Senast granskad 2021-09-15