Första nationella undersökningen om matsvinn i offentliga måltider

2019-09-23

Livsmedelsverket har dragit igång den första nationella kartläggningen av hur mycket mat som slängs i onödan i skolan, förskolan och på äldreboenden. Resultaten blir ett viktigt underlag för att stödja kommunerna i sitt arbete för att nå målet i Agenda 2030; att halvera matsvinnet till år 2030.

Vi frågar efter hur mycket mat som kommunerna slänger inom skolan, förskolan och äldreomsorgen under fem vardagar. Frågorna handlar om det matsvinn som uppstår i köket, serveringen och som skrapas av från tallrikarna.

Resultat från egna matsvinnsmätningar som gjorts under 2019 kan rapporteras in. Har kommunen inte genomfört mätningar 2019 går det också bra att rapportera in siffror från 2018.   

Många som arbetar för att minska matsvinnet kan ha nytta av resultaten – från de som jobbar i köken och beslutsfattare i kommunerna, till nationella myndigheter och forskare. Redan idag mäter många kommuner sitt matsvinn. Nu får de möjlighet att jämföra sig med andra och följa utvecklingen nationellt.

– Vi hoppas att så många som möjligt väljer att svara på enkäten, säger Karin Fritz.

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinn-i-storkok/?