Så blev resultatet av den nordiska kontrollen av glutenfria produkter

2019-06-26

Över 98 % av kontrollerade produkter märkta med "glutenfri" klarade gränsvärdet för sådan märkning. Det visar en kontroll av produkter i Sverige, Finland, Danmark och Norge i ett gemensamt kontrollprojekt.

Livsmedelskontrollmyndigheter i Danmark, Finland, Norge och Sverige har tillsammans genomfört ett kontrollprojekt om glutenfria produkter. Totalt kontrollerades 153 utvalda färdigförpackade produkter märkta med påståendet "glutenfri". Kontrollen omfattade bland annat att reglerna för denna märkning följdes, viss kontroll av generell märkning, provtagning samt kontroll av företagens rutiner. Ansvariga kontrollmyndigheter i respektive land har utfört kontrollerna. De utvalda produkterna fanns i följande fyra produktkategorier: råvaror, bakmixer, frukostprodukter samt bröd, kakor, kex med mera.

- Många konsumenter i de nordiska länderna lider av celiaki (glutenintolerans), och är beroende av att produkter som märks med uppgiften "glutenfri" är säkra och uppfyller kraven för sådan märkning, säger Ylva Sjögren Bolin, rådgivare på Livsmedelsverket.

De flesta produkter som ingick i projektet och som var märkta med "glutenfri" klarade gränsvärdet på högst 20 mg gluten per kg. Av de 153 analyserade proverna med märkningen "glutenfri" var det bara 2 prover som överskred gränsvärdet.

Det viktigaste är dock att företag som hanterar glutenfria produkter har ändamålsenliga rutiner som säkerställer att slutprodukten uppfyller kraven i bland annat förordning (EU) nr 828/2014. Alla kontrollerade producenter hade grundläggande rutiner för hanteringen av allergener, inklusive gluten, i sin egenkontroll. Men inte alla producenter hade utarbetat en faroanalys, och några av de producenter som hade utarbetat en faroanalys hade inte tagit hänsyn till allergenet gluten i analysen.

Projektet genomfördes med stöd av Nordiska Ministerrådet och resultaten kan utgöra underlag för om glutenfria produkter på den nordiska marknaden uppfyller kraven eller inte. Projektet syftar även till att öka kunskapen om reglerna för påståenden om gluten och annan märkning av allergener. Märkningsfel vad gäller allergener kan få allvarliga konsekvenser för till exempel personer med celiaki. I projektet hittades dock få sådana märkningsfel.

Slutrapport for Nordisk projekt om kontrol af glutenfri produkter (på danska)

 

Kontaktperson: Ylva Sjögren Bolin, Avdelning för Hållbara matvanor, Livsmedelsverket