Kunskap för dig och dina patienter

Samtal i vården

Att förändra sina matvanor kan vara svårt för många, och var fjärde svensk säger sig vilja ha hjälp av hälso- och sjukvården.  Som vårdpersonal kan du ge dina patienter möjligheten att äta och må bättre, öka sin livskvalitet och få fler friska år i livet. Också små förändringar gör stor skillnad för hälsan.

Här finns faktaskrifter, broschyrer och verktyg som du kan använda och ge till dina patienter, evidensbaserad kunskap som gör dig trygg i samtalet med patienten och som kan hjälpa patienten till hälsosammare matvanor.

Faktabroschyrer - för din kunskapsutveckling

Faktabroschyr - hälsosam helhet

Hälsosam mat är mer än bara näringsämnen

Faktabroschyr: Vad är nyttiga och onyttiga kolhydrater?

Mer fullkorn, mindre socker

 

Faktabroschyr:  Vad är nyttigt och onyttigt fett?

Med rätt fettbalans mår vi bättre

Faktabroschyr: Protein – hur mycket är lagom?

Lätt att få i sig tillräckligt

Kort om de Nordiska näringsrekommendationerna

De Nordiska näringsrekommendationerna – i korthet


Nordiska näringsrekommendationerna

Grunden för kostråden

Vetenskapligt grundade råd - för dig och dina patienter

Hitta ditt sätt - broschyr

Hitta ditt sätt – på lättläst svenska , broschyr

Faktablad - att ge till patienten

I faktabladen finns information om Livsmedelsverkets kostråd var för sig, samt särskild information om kosttillskott. De innehåller kunskap och praktiska tips och är bra att ge till patienten när ni kommit fram till vilken matvana som är viktigast att förändra. Faktabladen kan också användas om patienten gjort Matvanekollen eller svarat på kostindexfrågorna.

Om du snabbt och översiktligt vill visa dina patienter vilka förändringar de flesta behöver göra för att äta mer hälsosamt vykort och affisch för utskrift.

Digitala kunskapsverktyg - för dig och dina patienter

Samtal om bra matvanor

Webbutbildningen Samtal om bra matvanor är utvecklad av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen för att ge hälso- och sjukvårdspersonal rätt kunskap och trygghet i samtalen om bra matvanor. Utbildningen innehåller grundläggande kunskap om bra matvanor och träning i hur du gör patienten delaktig.

Tallriksmodellen för olika livsstilar. De som rör sig mindre och de som rör sig enligt rekommendationerna

Tallriksmodellen för olika livsstilar

Nyckelhålet

Att välja nyckelhålsmärkt

Nyckelhålsinspiration till köket

Powerpointpresentationer - som du kan hålla

Kostråden: Hitta ditt sätt att äta grönare, lagom mycket och röra på dig

En presentation om kostråden Hitta ditt sätt att äta grönare, lagom mycket och röra på dig. Används för utbildning och inspiration direkt till patienten, och patienter i grupp.

De Nordiska näringsrekommendationerna

En presentation för utbildning och diskussion med kollegor, som redogör för det vetenskapliga arbetet med de Nordiska näringsrekommendationerna, och ger exempel på hur de kan användas. 

Senast granskad 2021-02-09