Laboratorieverksamhet och vetenskapligt stöd

Livsmedelsverket gör analyser för säker mat och dricksvatten och för att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller.

Livsmedelsverket arbetar med metodutveckling och har utrustning och kompetens för att möta nya behov. Vi finns med som expertstöd, både när det gäller laboratoriers analyskompetens och vid riskvärdering och riskhantering och tar emot prover för analys efter överenskommelse.

Livsmedelsverket har både ett kemiskt och ett mikrobiologiskt ackrediterat laboratorium. Här utförs ca 8000 analyser varje år. Analyserna utförs för undersökningar, kartläggningar och inom offentlig kontroll.

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium inom 22 områden. Livsmedelsverket är även europeiskt referenslaboratorium för livsmedelsburna virus.

Nedan presenteras några av våra laboratorietjänster och projekt. Alla övriga finns i menyn till vänster.

Läkemedelsrester

När djur varit sjuka och behandlats med läkemedel kan det finnas kvar små rester av läkemedlet i livsmedel som till exempel kött, mjölk och ägg. Livsmedelsverket är ett så kallat nationellt referenslaboratorium (NRL) för analys av läkemedelsrester och har lång och gedigen erfarenhet av analyser inom området.

Trendstudie över akrylamidhalter

Livsmedelsverket följer systematiskt halterna av akrylamid i livsmedel som konsumeras i Sverige. Syftet är att utvärdera hur väl livsmedelsproducenterna lyckas sänka halterna i värmebehandlade livsmedel.

Tre vialer
Mikrobiologisk kompetensprovning

Är ni nyfikna på Livsmedelsverkets mikrobiologiska kompetensprovning? Klicka här för att se vilka program och parametrar som erbjuds och för att registrera er.

Senast granskad 2020-11-27