Moldavien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Moldavien.

Generell information

Myndigheten National Food Safety Agency kontrollerar import av livsmedel till Moldavien. Sändningar av animaliska livsmedel ska åtföljas av ett exportintyg överenskomna mellan EU och Moldavien.

Traces

EU har förhandlat med Moldaviens myndighet om exportintyg för export av flertalet animaliska livsmedel. Dessa intyg finns tillgängliga för användning i systemet Traces. Intygen ska utfärdas i Traces och ska sparas och skrivas ut på rumänska. Företag som önskar starta export med Traces ska kontakta Livsmedelsverket, se Kontaktuppgifter nedan.

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-10-14