Kanada

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Kanada. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Myndigheten Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ger importtillstånd för animaliska livsmedel. Sändningar med animaliska livsmedel måste medföljas av ett exportintyg. En ny lagstiftning, Safe Food for Canadians Regulations, träder successivt i kraft under 2019.  Bl.a krävs det att den kanadensiska importören ska vara SFC-licensierad. En övergångsperiod finns för den kanadensiska importören att skaffa sig den behörigheten.

Listning anläggningar för export av kött 

 Godkännandestatus för olika EU medlemsstater

Innan export kan ske måste CFIA  lista anläggning som vill exportera kött på sin webbplats. Företag som är intresserade av att exportera kött ska anmäla detta till exportfragor@slv.se . Livsmedelsverket sammanställer företagsuppgifter från ansökningsblanketten för CFIA och skriver ett rekommendationsbrev mellan myndigheter. Blanketten LIVS 150 kan nås via länken strax nedanför.

De allmänna listningskraven är att alla led, både slakt, styckning och fryshus ska ha HACCP eller  Standard Sanitary Operating Procedures (SSOPs), vara under Livsmedelsverkets tillsyn, och vara registrerad hos Canadian Food Inspection Agency (CFIA). 

Anmälan om export till länder utanför EU - LIVS 150

Provtagning av ätfärdiga köttprodukter avseende Listeria

Kanada vill ha utökad provtagning av beredda köttprodukter avseende Listeria.

Till följd av ett omfattande inhemskt listeriosutbrott under 2008 har de kanadensiska kontrollmyndigheterna infört ett utökat offentligt provtagningsprogram. Man har meddelat att man vill ha en utökad listeriaprovtagning på ätfärdiga köttprodukter som exporteras till Kanada. Provtagningskraven är mer omfattande än vad EU:s lagstiftning anger.

Färskt griskött

För export av färskt (kylt/fryst) griskött måste anläggningar listas hos myndigheten CFIA (se längst upp). De anläggningar i Sverige som för närvarande får exportera finns publicerade på CFIA's hemsida. Övriga anläggningar som vill bli godkända för export till Kanada ska kontakta Avdelning Support, se Kontaktuppgifter nedan.

Färskt nötkött

För export av färskt (kylt/fryst) nötkött måste anläggningar listas hos myndigheten CFIA (se längst upp)De anläggningar i Sverige som för närvarande får exportera finns publicerade på CFIA's hemsida. Övriga anläggningar som vill bli godkända för export till Kanada ska kontakta Avdelning Support, se Kontaktuppgifter nedan.

OBS! Om svensk råvara kan komma att användas till att producera malet kött i Kanada, krävs provtagning för E.coli O157:H7/NM i Sverige.

Om provtagning för E.coli

EU-kommissionens pressmeddelande

Livsmedelsverket tog fram ett exportintyg för nötkött till Kanada år 2016. Intyget är baserat på en intygmall som EU-kommissionen och Kanada har kommit överens om. Kontakta exportfragor@slv.se innan du använder LIVS 258 nästa gång.

Så här skriver EU-kommissionen om intyget:
The EU and Canada have established equivalence for the public health hygiene requirements for red meat which is captured in Point II.1 of the certificate. Canada requests an extra attestation on FMD and specifies some conditions on BSE which are covered by point II.2 of the certificate. Moreover there is additional certification in case the meat is ground in the EU or meant for grinding in Canada, expressed under point II.3. In addition, in relation to chemical residues, your FBOs need to know that meat products upon import will be subject to routine monitoring in order to assess whether they comply with Canadian Maximum Residue Levels (MRL). This is a similar approach as the EU performs for imported meat products, from Canada and other TCs.

Färskt fågelkött

EU Kommissionen förhandlar med Kanada om ett överenskommet harmoniserat intyg för färskt (kylt/fryst) fågelkött som kommer publiceras i Traces.

Värmebehandlade köttprodukter av gris

För export av värmebehandlade köttprodukter av gris måste anläggningar listas hos myndigheten CFIA (se längst upp)Exportintyget för värmebehandlade grisköttsprodukter (LIVS 188) har ändrats. Från och med den 15 januari 2019 kommer Kanada att acceptera endast detta intyg. Produkter som exporteras före 2019-01-15 kommer dock att tillåtas komma in i landet.

Fisk

Ett exportintyg för fisk från Sverige till detaljhandel och restaurang i Kanada har tagits fram i samarbete med landets livsmedelsmyndighet. Sill är den enda fisk som kan exporteras för vidare industriförädling i Kanada.

Pastöriserad fiskrom kan skickas till Kanada utan exportintyg. Livsmedelsverket rekommenderar dock att ett intyg används ifall produkten måste sändas tillbaka till EU.

Mjölk

Om intresse finns för export av mjölk till Kanada anmäl intresse till Livsmedelsverket via exportfragor@slv.se

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Kanada kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Harmoniserade EU exportintyg, "Official Meat Inspection Certificate", OMIC, finns i TRACES för användning, för färskt griskött och färskt nötkött.

LIVS 188 och LIVS 196 har förhandlats direkt med Kanada, pdf filerna är här:

LIVS 188 - Kanada - Produkter av griskött
LIVS 196 Kanada - Fiskprodukter

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-05