Frysta jordgubbar bakom utbrott av hepatit A

2018-07-04

Sedan i maj har 13 personer i framför allt södra Sverige smittats av hepatit A. Smittan har spårats till frysta jordgubbar från Polen. Det aktuella partiet jordgubbar har inte sålts direkt till konsument.

Alla smittade personer har ätit jordgubbar som inte har upphettats. De har exempelvis druckit smoothies eller ätit desserter som gjorts på frysta jordgubbar. Folkhälsomyndigheten har analyserat prover från de smittade personerna och funnit att de är smittade med samma virustyp.

I utredningen som Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, berörda smittskyddsenheter och lokala myndigheter gjort, har smittkällan kunnat spåras till frysta jordgubbar från Polen. Livsmedelsverkets analys av jordgubbar från det aktuella partiet visar att de innehåller hepatit A av samma typ som gjort folk sjuka.

De frysta jordgubbarna har sålts av ett företag i Polen till en grossist i Sverige. Grossisten har sålt jordgubbarna till olika storhushåll och restauranger. Återkallande av det aktuella partiet jordgubbar pågår. Grossisten har informerat sina kunder om att kassera eller skicka tillbaka eventuellt kvarvarande bärpåsar. Via Livsmedelsverket har polska myndigheter informerats om virusfynden.

Hepatit A dör vid kokning. Om jordgubbarna kokas i minst 1 minut minskar risken att man får i sig viruset. Vaccination mot hepatit A skyddar mot gulsot som orsakas av hepatit A-virus i maten.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40