Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Gotlands korvfabrik


Anläggningsnummer

6686

Postadress

Sockerbruket Roma, Visbyvägen 10, 622 54 ROMAKLOSTER

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

CP

Övrig verksamhet

V-MP VI-PP(mp)

Djurslag

O

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket