Minska ditt matsvinn hemma

Gör en enkel insats för miljön – se till att mer mat kan ätas upp!  Majoriteten av allt matsvinn uppstår i hemmen. Men det går att ändra på!

Tränar du din svinnsikt?

Troligtvis slänger du mat för mellan 4000 och 6000 kr per år. Det innebär också att resurser används för att producera, leverera, förpacka och sälja mat helt i onödan.  Svinnsikt är ett av våra nyord för att beskriva hur du kan göra för att minska matsvinnet. Det innebär att veta hur mycket mat och dryck du slänger/återvinner i onödan och hitta sätt för att undvika det. Här följer tips för dig, eller om du vill coacha någon annan till bättre svinnsikt.

Senast granskad 2020-12-16