Taiwan

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Taiwan. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

För export av animaliska livsmedel kräver Taiwan att Sverige ska godkännas vid en särskild godkännandeprocess. Efter godkännandet kräver landet att anläggningar ska listas för export i Taiwan. Ansvariga myndigheter för import av livsmedel är Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) och Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ).

Färskt griskött

Sverige har genomgått en särskild godkännandeprocess för att få exportera färskt, kylt eller fryst griskött till Taiwan. Intresserade svenska anläggningar inspekterades 2014 av Taiwans myndighet. Listning av anläggningar vid Taiwans myndighet krävs för att få exportera. Kontakta oss om ni har intresse av att listas för detta, se kontaktuppgifter nedan. Följande svenska anläggningar är godkända för export av griskött till Taiwan: 

 Varje sändning av griskött skall föranmälas till de taiwanesiska myndigheterna. Exporterande anläggning fyller i en excelfil som är en sammanställning av exporter under en viss vecka. Sammanställningen ska godkännas av den officiella veterinären på plats som har utfärdat exportintyget. Veterinären mejlar sedan informationen till import@slv.se. Sammanställningarna skickas veckovis av Livsmedelsverket till de taiwanesiska myndigheterna.

Färskt nötkött

Den 17 juli 2017 meddelade Taiwan att Sverige godkänts för export av färskt, kylt eller fryst nötkött till Taiwan. Sverige är ett av de första EU-länder som får detta tillstånd. Listning av anläggningar vid Taiwans myndighet krävs för att få exportera. Kontakta oss om ni har intresse av att listas för detta, se kontaktuppgifter nedan. Följande svenska anläggningar är godkända för export av nötkött till Taiwan:

Precis som för griskött ska varje sändning av nötkött föranmälas till de taiwanesiska myndigheterna. Exporterande anläggning fyller i en excelfil som är en sammanställning av exporter under en viss vecka. Sammanställningen ska sedan godkännas av den officiella veterinären på plats som har utfärdat exportintyget. Veterinären mejlar sedan informationen till import@slv.se. Sammanställningarna skickas veckovis av Livsmedelsverket till de taiwanesiska myndigheterna.

Äggprodukter

För export av äggprodukter ska sändningen medföljas av intyget som är publicerat längst ner på sidan.

Adress i exportintyget

Det är mycket viktigt att exportanläggningens fullständiga besöksadress anges i exportintyget.

Datum i intyg för export till Taiwan ska enligt deras veterinärmyndighet skrivas på följande sätt: dd/mm/åå.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Taiwan kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med Taiwans livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-06-14