Kockens återkallar svarta sesamfrön 42g

2021-01-08

Kockens återkallar svarta sesamfrön 42 g från marknaden. Återkallelsen görs då analyssvar visat att ett parti innehåller rester av bekämpningsmedlet etylenoxid. Etylenoxid är inte tillåtet för livsmedelsproduktion inom EU.