Tillbaka till Exportanläggningar

Ostkompaniet AL AB


Typ av anläggning

Mjölk & mjölkprodukter av nöt

Godkänd för export till

Argentina

Adress

Frysvägen 6, Torsvik, 556 52 Jönköping

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket