Tillbaka till Exportanläggningar

Gäsene Mejeriförening


Typ av anläggning

Mjölk & mjölkprodukter av nöt

Godkänd för export till

Argentina

Adress

Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket