Livsmedelsverkets vintermöte 2020

2019-12-02

Hur stort är problemet med livsmedelsbedrägerier? Vad gör Livsmedelsverket för att stoppa fuskarna? Och hur kan vi gemensamt begränsa problemen med bedrägerier som skadar marknaden - men också kan äventyra konsumenters hälsa?

Syftet med 2020 års vintermöte är att skapa en gemensam arena för inspiration och reflektion kring hur livsmedelsbedrägerier kan angripas. På mötet får du både ta del av föreläsningar och möjlighet att diskutera ämnet genom scenarioövningar. Dagen avslutas med ett panelsamtal där dagens föreläsare diskuterar resultaten av scenarioövningarna.

På mötet deltar bland annat Prof. Chris Elliot vid universitetet i Belfast, representanter för Livsmedelverkets arbete med bedrägerier kring livsmedel, samt aktörer från livsmedelsbranschen. Konferensen arrangeras av Livsmedelsverket och vänder sig till dig som representerar någon del av livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till distribution och handel.

Tid och plats: Torsdagen den 5 mars 2020, klockan 9-16

World Trade Center, nära centralstationen i Stockholm

Intresseanmälan för Vintermötet 2020

Deltagandet är kostnadsfritt.

Välkommen!

Sista dag för att anmäla intresse är 13 januari 2020. Efter detta datum får du besked via e-post om du fått en plats.