Exportintyg och villkor per land

Här kan du hitta importregler och överenskomna exportintyg för de flesta animaliska livsmedel som ska exporteras till länder utanför EU. Exportintyg för vissa vegetabiliska livsmedel finns också publicerade på dessa sidor. Om exportintyg saknas så kontakta Livsmedelsverket.

Exportrestriktioner

Covid-19

Till följd av den rådande pandemin av Covid-19 har vissa länder infört restriktioner som påverkar export. Innan livsmedel skickas utomlands är det viktigt att exporterande företag tar reda på om det har införts några restriktioner i mottagarlandet samt i de länder som sändningen ska resa igenom (transit). Det är också extra viktigt att kontrollera att rätt dokument medföljer.

För exportintyg ska kontrollen utföras som tidigare, förutsatt att Livsmedelsverket inte mottagit information från mottagarlandet att särskilda regler ska tillämpas. EU har infört tillfälliga regler som under vissa villkor medger att sändningar till EU kan åtföljas av elektroniska officiella intyg. Vissa länder (t.ex. Filippinerna och Ryssland) har infört motsvarande lättnader, men långt ifrån alla. Tillgänglig information publiceras på www.slv.se, under respektive lands informationssida. Skulle ni få sådan information är vi tacksamma om ni delar denna med oss.

Vi vill uppmärksamma alla som exporterar på att vara beredda på att oförutsedda situationer kan uppstå och att lägesbilden snabbt kan förändras.

Kontakta oss på exportfragor@slv.se om ni har frågor eller funderingar om detta., eller om ni har information som ni vill dela med oss.

Här hittar du Jordbruksverkets information om corona/covid-19

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset på verksamt.se

Senast granskad 2020-04-28