Remiss - Ansökan om ändring av specifikationen för den skyddade geografiska beteckningen "Kalix löjrom" enligt förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2019/00881

Svar senast 15 augusti 2019

Remisser utgångna 2019

Senast granskad 2019-06-13