Sverige är godkänt för export av fläskkött till Filippinerna

2020-01-16

Sveriges satsning för att öka den svenska livsmedelsexporten har gett resultat. Svenska köttproducenter kan nu exportera fläskkött till Filippinerna. Exportgodkännandet är resultatet av ett nära och effektivt samarbete mellan regeringen, myndigheter, berörda företag och branschorganisationer.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40