Kött -blanketter

Vid ansökan om godkännande av köttanläggning behöver både blankett med basuppgifter LIVS 099 samt bilaga Kött LIVS 001 och/eller bilaga Slakt LIVS 013, fyllas i och skickas in till Livsmedelsverket (endast de sidor i bilagorna som är ifyllda behöver skickas in).

Bilaga Kött är relevant för all köttverksamhet utom slakt av tamboskap och fjäderfä

Bilaga Slakt är relevant för verksamhet med slakt av tamboskap och fjäderfä

Senast granskad 2018-10-22