Hälsopåståenden om botanicals

Botanicals (växter) är det engelska samlingsnamnet för en grupp av ämnen som inbegriper hela växter, delar av växter och växtextrakt. Ofta används dessa i kosttillskott.

 Hälsopåståenden om botanicals som ännu inte hanterats

Bland de hälsopåståenden om funktion, utveckling och hälsa, som skickats in enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1924/2006, finns ett stort antal hälsopåståenden om botanicals som ännu inte har genomgått Efsas utvärdering och för vilka beslut om godkännanden eller icke-godkännanden alltså inte har fattats.

Skälen till detta är politiska och frågan om hur botanicals ska hanteras omfattas av den översyn (REFIT) som EU-kommissionen, för närvarande, gör av förordning (EG) nr 1924/2006.

Tills EU-kommissionen fattat beslut om godkännande eller icke-godkännande av dessa hälsopåståenden om botanicals är det tillåtet för företagen att, under eget ansvar, använda dem om sina produkter. Detta innebär i praktiken att företagen måste kunna tillhandahålla vetenskapligt stöd för de påståenden de gör.

Samtliga ansökningar finns listade i Efsas databas över ansökningar om hälsopåståenden, under Status Filter Pending risk managers’decision.

 

Godkända och icke-godkända hälsopåståenden om botanicals

De ansökningar om hälsopåståenden om botanicals som är inskickade enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006 utvärderas av Efsa och tas upp i EU-kommissionens register över godkända och icke-godkända hälsopåståenden.

Gränsdragning till växtbaserade läkemedel

De växter eller växtextrakt som används i kosttillskott kan också förekomma i läkemedel, till exempel som växtbaserade eller traditionellt växtbaserade läkemedel. De kan i läkemedlen ha en högre koncentration av det aktiva ämnet än det har när det förekommer i kosttillskott.  Som läkemedel får de bära vissa medicinska påståenden.

Senast granskad 2018-09-28