Söksida

Hittade 4343 träffar på "märkning av honung"

 • Regler om livsmedelsinformation och märkning

  Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val. Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-03-11
 • Ursprungsmärkning nötkött

  Här kan du läsa om hur nötkött ska ursprungsmärkas och vilken lagstiftning som styr området. Du får också veta vilket slags nötkött som behöver märkas och vilket som inte behöver det.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-07-17
 • Märkning av GMO

  EU-lagstiftningen ställer hårda krav på märkning av produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer, GMO. Syftet är att konsumenten ska ha möjlighet att göra ett medvetet val. Här får du
  Kontrollwiki - Senast granskad 2017-12-21
 • Märkning av kosttillskott

  Reglerna om hur ett kosttillskott ska märkas gäller utöver de allmänna märkningsreglerna, som berör alla livsmedel. Här hittar du märkningsreglerna för kosttillskott.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-04-09
 • Märkning av hönsägg

  Sida - Senast granskad 2014-12-01
 • Märkning av hönsägg

  Sida - Senast granskad 2015-01-15
 • Märkning av livsmedel 2015

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2016-02-03
 • Märkning av berikade livsmedel

  Utöver de generella reglerna om märkning finns särskilda krav för hur berikade livsmedel ska märkas. Här hittar du de regler som gäller märkning av berikade livsmedel.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-02-15
 • Märkning av livsmedel

  Sida - Senast granskad 2015-02-23
 • Allergenmärkning på vin

  Allergener som finns listade under ingredienser i bilaga II i förordning (EU) 1169/2011 ska framgå av märkningen på alkoholhaltiga drycker När det gäller vin innebär det att mjölk och mjölkprodukter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-19
 • Ägg - märkning

  Hur ska ägg märkas Det finns regler både för hur ägg och äggförpackningar ska märkas.  Bilden ovan visar vad som måste finnas med på förpackningen: Namn på varan Antalet förpackade ägg Kvalitets-
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2019-03-05
 • Nyheter i Kontrollwiki - Aromer och honung

  Nu kan du läsa om aromer och honung i Kontrollwiki - webbplatsen för fördjuping som blir mer och mer fullständig. Aromer Texterna om aromer har flyttats från Livsmedelsverkets webbplats till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-11-01
 • Märkning av livsmedel 2012

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-02-23
 • Märkning och presentation

  Här finner du vägledning till reglerna om hur Nyckelhålssymbolen får användas vid märkning av livsmedel och vid placering i butiker, på hyllkanter, på skyltar och annat. Du hittar också information
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-02-15
 • Broschy märkning djupfrysta fiskprodukter

  Sida - Senast granskad 2014-12-01
 • Grupp 7-10: Gröt, bröd och pasta m.m.

  Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 7-10.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-02-27
 • Grupp 11-15: Mjölk, fermenterade produkter och veg. alternativ

  Här hittar du information om vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter i livsmedelsgrupp 11-15.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-02-27
 • Grupp 32-33: Dressingar och såser

  Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 32-33.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-02-27
 • Grupp 19-20: Matfett och oljor m.m.

  Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 19-20.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-02-27