Ändring av LIVSFS 2006:21 Om avgifter för offentlig kontroll prövning och registrering Ändrad genom LIVSFS 2021:5

2021-04-19

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2021:5