Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP)

Välkommen till NKP-webben som är ett styrmedel för att på ett enkelt sätt visualisera och beskriva hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad, organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas.

Här finns myndigheternas mål och prioriteringar samlade – det är här kontrollen börjar!

Myndigheterna  har gemensamt arbetat fram den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan. Du hittar myndigheterna längst ner på varje sida.

Genom den nationella kontrollplanen kan vi tillsammans bidra till säker mat och säkert dricksvatten, till friska djur, sunda växter och konkurrenskraftiga företag. 
Den offentliga kontrollen är ett av våra verktyg.