Inget kryphål i lagen för insekter som mat i Sverige

2017-12-06

Livsmedelsverket står fast vid att försäljning av insekter som mat inte är tillåtet i Sverige. EU-lagen som förbjuder försäljningen förtydligas vid årsskiftet. Livsmedelsverket vill nu på olika sätt vara ett stöd för de företag i Sverige som vill börja sälja insekter som livsmedel.

Det har varit förbjudet att sälja insekter som mat i EU och Sverige i 20 år. Det beror på att insekter klassas som så kallat nya livsmedel och därför måste godkännas enligt en särskild EU-process.

Avsikten med lagstiftningen är att skydda konsumenter från okända faror som allergier, gifter och smittor. Om ett företag vill sälja insekter som mat måste de presentera ett vetenskapligt underlag som visar att konsumenterna inte utsätts för risker. Först när det finns tillräckligt beslutsunderlag blir livsmedlet godkänt för försäljning i hela EU.

– Livsmedelsverkets uppdrag är att arbeta för att ingen ska bli sjuk av maten, samtidigt som vi vill hjälpa företagen att göra rätt. Eftersom intentionen med EU:s lagstiftning är så tydlig har vi valt att inte öppna upp för några alternativa tolkningar – konsumentens hälsa och säkerhet går först, säger Annica Sohlström, generaldirektör vid Livsmedelsverket.

Vid årsskiftet förtydligas EU-lagstiftningen om insekter som nya livsmedel. Sveriges ställningstagande om att inte tillåta hela insekter som mat stöds av merparten av EU-länderna och stärks i och med den nya EU-förordning som träder i kraft 2018.

Dialog med insektsbranschen

Livsmedelsverket träffade för en tid sedan flera företag som vill sälja mat tillverkad av insekter. Och verket vill ha en fortsatt dialog.

– Vi välkomnar den nystartade branschföreningen. Den gör att det blir mycket lättare för oss att fortsätta samarbetet. Nu gäller det att tillsammans se vilket behov av stöd företagen har, säger Annica Sohlström.

– Livsmedelsverket vill stötta insektsföretagen så att svenska företag är tidigt ute när den nya EU-förordningen träder i kraft. Därför bjuder vi in branschorganisationen till ett nytt möte i januari, säger Annica Sohlström.

Trots EU:s förbud säljs och produceras mat med insekter i några EU-länder. Det beror på att nuvarande lagstiftning inte har varit tillräckligt tydlig, ett kryphål i lagen har gjort att det funnits visst tolkningsutrymme. Från och med årsskiftet förtydligas lagen så som den var tänkt.

Ytterligare information för journalister:

Livsmedelsverkets pressjour 018 – 17 53 40