Klimatförändringarna är redan här – hög tid att klimatanpassa dricksvattenproduktionen

2019-02-14

Klimatet förändras och kan påverka vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Det kan handla om allt från torka och vattenbrist till kraftiga oväder och översvämningar. Nu finns en ny handbok som stöd för kommuner och dricksvattenproducenter.

Sommaren 2018 fick vi konkreta exempel på hur extremt väder kan påverka dricksvattnet. Torkan gjorde att många kommuner införde bevattningsförbud och flera närmade sig gränsen för hur mycket vatten som är möjligt att ta ut från sina vattentäkter.

Klimatförändringarna kan påverka olika delar av landet på olika sätt. Därför behöver alla kommuner och dricksvattenproducenter analysera just sina förutsättningar och vidta åtgärder för att få tillgångtill säkert dricksvatten idag och i framtiden.

Handfast stöd för klimatanpassning

Livsmedelsverket har, i ett gemensamt projekt med andra myndigheter, tagit fram en digital handbok för klimatanpassning. Den ger praktiskt stöd för att analysera, planera och vidta åtgärder. Fiktiva exempel visar hur en analys och åtgärdsplan kan se ut. Till handboken hör också ett verktyg där kommunen kan fylla i uppgifter om de lokala förutsättningarna för att få en överblick och underlag för att besluta om vad de ska göra.

– Det är hög tid att klimatanpassa dricksvattenproduktionen. Med handboken vill vi ge handfast stöd som underlättar för kommunerna att komma igång med arbetet för att trygga tillgången till säkert dricksvatten, säger projektledaren Pär Aleljung.

Lokala seminarier i hela landet

Under 2018 och 2019 har Livsmedelsverket och länsstyrelserna bjudit in dricksvattenproducenter, ansvariga vid kommunala förvaltningar och politiker till lokala seminarier. På seminarierna ger experter en introduktion till hur klimatförändringar kan påverka dricksvattenproduktionen. Deltagarna får också använda handboken för att börja analysera just sina förutsättningar.

– Klimatanpassning är inte bara en fråga för vattenverken. Det krävs att olika förvaltningar, till exempel miljökontor, plankontor och samhällsbyggnadsförvaltningar, medverkar i arbetet för att det ska bli framgångsrikt. Även lokala politiker behöver engagera sig i frågan, säger Pär Aleljung.

Ytterligare information för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40.