Tyck till angående livsmedelsmärkning

2021-01-18

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag om framsides-, ursprungs- och datummärkning, samt näringsprofiler.

Kanske kan arbetet som sker i EU-kommisionen kännas avslägset och långt borta? Kommisionen vill engagera medborgare och bransch i tidigare skeden och göra det lätt att komma med eventuella synpunkter.

Därför har EU-kommissionen publicerart en så kallad Inception Impact Assessement (inledande konsekvensbedömning) vad gäller deras kommande initiativ om harmoniserad obligatorisk framsidesmärkning, näringsprofiler, ursprungsmärkning och datummärkning. När EU-kommissionen planerar att fastställa nya regler utförs en konsekvensbedömning för att förstå vilket behov som finns och vilken effekt reglerna kan komma att få. Denna inledande konsekvensbedömning går ut på att informera medborgare och bransch om kommissionens planer för att möjliggöra feedback på de tänkta initiativen och för att berörda ska delta aktivt även i kommande konsultationsaktiviteter. På Livsmedelsverkets webb finner du en kortare svensk översättning av konsekvensbedömningen.

Nedan når du webbsidan där du har möjlighet att komma med synpunkter! Deadline för input är den 3 februari.