Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Finsta gård


Anläggningsnummer

5395

Postadress

c/o Björn Svensson, Finsta Gård 114, 740 20 Vänge

Kommun

UPPSALA

Län

UPPSALA

Kategori

CP

Övrig verksamhet

V-MM

Djurslag

B O

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket