Kartläggning av matsvinn inom offentliga måltider

Under hösten 2019 kommer den första kartläggningen av mängden matsvinn inom offentliga måltider att genomföras. Målet med kartläggningen är att få fram nationell statistik om hur mycket mat som slängs i onödan inom skolan, förskolan och äldreomsorgen.

Hur går kartläggningen till?

  • Den 16 september skickas en enkät ut till Sveriges kommuner. Måltidsansvarig eller motsvarande i kommunen får mejl med instruktioner och en länk till enkäten. Sista svarsdag är 4 oktober.
  • Ni fyller i siffror om hur matsvinnet i er kommun ser ut under en femdagarsperiod. De siffror ni rapporterar in kan komma från mätningar gjorda innan  (2018 eller 2019) eller under den period som enkäten är öppen.
  • Resultaten av kartläggningen presenteras här på webbplatsen kring årsskiftet 2019/2020 och redovisas både på nationell nivå och på kommunnivå.

Det är såklart frivilligt att dela med sig av sina siffror, men vi hoppas att ni precis som vi tycker att det är värdefullt med nationella siffror för att kunna jämföra er kommun med andra och följa utvecklingen över tid.

Har du frågor kring enkäten är du välkommen att kontakta Livsmedelsverkets projektledare Karin Fritz: karin.fritz@slv.se.

För vilka verksamheter ska matsvinnssiffror rapporteras?

Vi ställer frågor om matsvinnet inom förskola, skola och äldreomsorg. Siffrorna presenteras så att exempelvis matsvinn från förskoleverksamheten kan jämföras med matsvinn från förskoleverksamheten i en annan kommun. De kommuner som inte har mätt matsvinnet inom alla dessa verksamheter kan ändå svara på enkäten.

Många kommuner mäter sitt matsvinn ner på enhetsnivå. För er som har sådana siffror och vill bidra till forskningen gör Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, en särskild enkät om detta. Den skickas ut tillsammans med Livsmedelsverkets enkät. Har du frågor kring SLU:s enkät kan du mejla till forskaren Christopher Malefors: christopher.malefors@slu.se.

Varför kartläggs inte regionernas matsvinn?

Målsättningen är att matsvinnet inom sjukhusmåltiderna ska kartläggas på samma sätt som vi nu kartlägger matsvinnet i kommunerna. Best Service (https://bestservice.se/) har under en tid kartlagt regionernas matsvinn och vi ser nu över möjligheterna att kunna ta del av dessa siffror för att undvika dubbelarbete för de som rapporterar in. I år öppnar vi upp för de regioner som vill att skicka in sina matsvinnssiffror på mejl till oss, för publicering på vår webbplats. Ett mejl går ut till måltidsansvariga i regionerna under början av oktober. Kontakta Karin Fritz: karin.fritz@slv.se om du har frågor kring detta.

Vad bör jag göra redan nu?

Mät matsvinnet! Använd gärna den nationella mätmetoden som lanserades i slutet av 2018, men ni kan också använda andra verktyg/metoder som genererar de efterfrågade siffrorna. Använder ni er av ett digitalt system, fråga gärna leverantören om den är harmoniserad med den nationella mätmetoden.

 

Senast granskad 2019-08-27