Jäst i ekologiska livsmedel

2019-10-18

 

Livsmedelsverket omprövar kravet om att ekologisk jäst ska användas vi tillverkning av ekologiska livsmedel och tillåter nu att icke-ekologisk jäst används.

 

Tidigare har Livsmedelsverket meddelat att det krävs ekologisk jäst vid tillverkning av ekologiska livsmedel. Nu omprövar verket detta krav och tillåter att icke-ekologisk jäst får användas.

Anledningen till omprövningen är att Kommissionen har informerat alla medlemsstater om att jäst inte är en jordbruksprodukt men ska beräknas som en jordbruksprodukt. Kommissionen bekräftar också att det är möjligt att använda icke-ekologisk jäst men att det inte får överstiga 5 % i slutprodukten. De övriga 95 % måste vara ingredienser av ekologiskt jordbruksursprung och får inte inkludera ekologisk jäst, eftersom man inte får blanda en ekologisk ingrediens och en icke-ekologisk ingrediens av samma slag i samma produkt. Detta gäller för alla livsmedel utom för vin.

Det behövs inte någon dispensansökan till Livsmedelsverket för att få använda icke-ekologisk jäst.