Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Kullerstad Gård


Anläggningsnummer

771

Postadress

c/o Magnus Gustafson, Kullerstad Gård 1, 614 90 Söderköping

Kommun

SÖDERKÖPING

Län

ÖSTERGÖTLAND

Kategori

MM

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE

Djurslag

wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket