Analysera vilka åtgärder som krävs för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera vilka åtgärder som krävs för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.

Livsmedelsverket ska lämna en rapport till Regeringskansliet senast den 3 december 2018. 

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2018-12-03