Samarbete i livsmedelsbranschen ska minska matsvinnet

2019-05-23

I måndags hölls första mötet i ett initiativ för att starta en frivillig överenskommelse inom livsmedelsbranschen för minskat matsvinn i Sverige. Medverkar gör företag och branschorganisationer från hela livsmedelskedjan. 

Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket samt Näringsdepartementet är med i referensgruppen. Samarbetet kanaliseras genom arbetet med det pågående regeringsuppdraget kring minskat matsvinn. Arbetet leds av IVL – Svenska Miljöinstitutet och SCB samt brittiska WRAP (Waste and Resources Action Program).

Läs hela IVL:s pressmeddelande