Ändring av EU-förordning 142/2011 Gällande import av gelatin aromatiska inälvsprodukter och utsmält fett Ändrad genom EU-förordning 2019/1177

2019-07-12

Om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller import av gelatin, aromatiska inälvsprodukter och utsmält fett

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1177