Ändring av EU-beslut 2011/163. Om vilka länder utanför EU som har godkända restsubstansplaner. Ändrat genom EU-beslut 2018/233

2018-02-27

Om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/233