Insynsrådet

Insynsrådets ledamöter utses av regeringen för viss tid. Generaldirektören är insynsrådets ordförande. För närvarande har insynsrådet åtta ledamöter. Insynsrådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Insynsrådet har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge råd till generaldirektören.

Insynsrådets ledamöter till och med den 30 april 2019

  • Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKL
  • Conny Andersson , Styrelseordförande Svenska kockars förening 
  • Cecilia Tisell GD och KO, Konsumentverket 
  • Sten Bergheden (m), politiker
  • Marianne Pettersson (s), politiker
  • Peter Svensson, divisionschef för Veterinärorganisationen SJV
Senast granskad 2019-01-14