Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Många kommuner arbetar medvetet för att öka andelen ekologiska livsmedel, köper till stor del svenskt kött och håller en god kompetensnivå i köken trots rådande kockbrist. Men det finns områden som behöver förbättras, särskilt inom hemtjänsten. Det visar en första rikstäckande kartläggning av den kommunala måltidsverksamheten som Livsmedelsverket gjort.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

“KliMATlådan” för minskat matsvinn i Avesta

Avesta kommun har introducerat “KliMATlådan” som ett smart sätt att minska svinnet i köken i förskola och skola. Personalen i kommunen erbjuds att köpa mat som blivit över. Överbliven mat […] Inlägget “KliMATlådan” för m...

Ta chansen att uppmärksamma ert arbete med att minska matsvinnet under Europa-minska-avfallet-veckan 16-24 november!

Den 16-24 november går Europa minskar avfallet av stapeln! Det är elfte året i rad som denna vecka med fokus på att minska avfallet anordnas. Årets tema är utbildning och kommunikation kring att minska avfallet. Ta chansen i er verksamhet och uppmärk...

Vi pratar mat och hälsa med en expert

Ni som var med på Måltidsdagarna förra året minns fördjupningen med Irene Mattisson kring myter om mat och hälsa. Nu finns en fortsättning på webben! Vi fångade Irene och för ett samtal kring Global Burden of Disease - en stor internationell databas ...

Hej från praktikanten Camilla

Jag heter Camilla Haraldsson, 21 år gammal och studerar till kostvetare på Uppsala universitet och gör min praktik hos kompetenscentrum. Jag är nu inne på termin fem som är den […] Inlägget Hej från praktikanten Camilla dök först upp på Måltids...

Premiär för kostråd till äldre!

Stor aptit på livet, men mindre på maten? Livsmedelsverket har för första gången tagit fram kostråd till de äldre som fått sämre aptit med åren och därför inte får i sig tillräckligt med näring. Bra mat och dryck kan bland annat minska risken för fal...

Senast granskad 2018-12-13