Matförgiftningar – bakterierna, parasiterna och virusen som ger flest fall och den största sjukdomsbördan

2019-06-03

Varje år drabbas ungefär en halv miljon människor i Sverige av en matförgiftning. Livsmedelsverket har uppskattat vilka bakterier, parasiter och virus i livsmedel som orsakar mest magsjuka i Sverige. Norovirus ger flest fall. Campylobacter orsakar inte lika många sjukdomsfall men kan ge långvarigare och ibland allvarligare symtom hos den som drabbas.

I en ny rapport uppskattas hur många inhemska sjukdomsfall ett antal bakterier och virus orsakar via livsmedel. Utöver antalet sjukdomsfall beräknas sjukdomsbördan med DALY-metoden. Metoden tar även hänsyn till varaktigheten och allvarlighetsgraden av symtomen som de sjuka drabbas av.

Vinterkräksjuka vanligast

De flesta som smittas via mat drabbas av norovirusinfektion även kallad vinterkräksjuka. Det drabbar ungefär 168 000 personer varje år. Näst flest drabbas av förgiftning med toxinbildande bakterier, 58000 fall, följt av campylobacterinfektioner, 43000 fall.

Campylobacter orsakar den största sjukdomsbördan

Trots att den inte ger flest sjukdomsfall orsakar campylobacter den största sjukdomsbördan, fyra gånger större än den som orsakas av norovirus. Det beror på att campylobacter ger långvarigare och ibland allvarligare symtom. Det finns även en liten risk för följdsjukdomar och livslånga besvär.

Norovirus ger den näst största sjukdomsbördan av de undersökta bakterierna, parasiterna och virusen. Symtomen är oftast kortvariga och förhållandevis lindriga men många drabbas varje år. Stec/Ehec kommer på tredje plats när det gäller DALY-beräknad sjukdomsbörda eftersom konsekvenserna av en infektion kan vara mycket allvarliga.

Listan nedan visar i rangordningen i fallande ordning baserat på hur många fall av matförgiftning respektive DALY de orsakar varje år i Sverige i medeltal.


Sjukdomsbördan baserat på antal fall av matförgiftning per år:
1. Norovirus
2. Toxinbildande bakterier
3. Campylobacter
4. Salmonella
5. Cryptosporidium

Sjukdomsbördan baserat på DALY-metoden:
1. Campylobacter
2. Norovirus
3. Stec/Ehec
4. Listeria
5. Salmonella

Livsmedelsverkets rapport ska kunna användas som underlag för uppföljning, planering och prioritering. Rapporten är den första delen av två. Del två, som beräknas var färdig 2020, ska utreda vilka grupper av livsmedel som sprider mest smitta.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40