Ukraina

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Ukraina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Förhandlingar pågår mellan EU kommissionen och myndigheterna i Ukraina om ett flertalet harmoniserade exportintyg, exempelvis färskt nötkött, färskt fågelkött, gelatin, kollagen och ägg.

Kylt eller fryst icke-värmebehandlat griskött

Svenska och ukrainska myndigheter har kommit överens om ett exportintyg för griskött till Ukraina. Anläggningar som önskar exportera griskött till Ukraina behöver inte listas för att inleda sin export. EU-godkännandet är tillräckligt.

Kylt eller fryst icke-värmebehandlat nötkött

Förhandlingar pågår mellan EU KOM och den Ukrainska myndigheten om ett EU-gemensamt exportintyg för nötkött och bi-produkter av nötkött. Intyget kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida när det blir klart. Innan dess är export av dessa produkter inte möjligt.

Gelatin och Kollagen

Ett EU harmoniserat exportintyg för gelatin och/eller kollagen finns publicerat i Traces, sedan februari 2019. Intyget har översatts till alla EU:s officiella språk och till ukrainska. 
Sändningar av gelatin och/ ller kollagen som exporteras till Ukraina måste åtföljas av en papperskopia av det harmoniserade veterinärintyget, eftersom Ukraina inte har fullständig tillgång till Traces-systemet. Certifikatet måste utfärdas på minst två språk: på ukrainska och på det officiella språket i EU:s ursprungsland. Den ukrainska språkversionen av intyget behöver också undertecknas och stämplas av den officiella veterinären/den officiella inspektören.
Hänvisningen till Ukrainsk lagstiftning i Sektion II Art 2.2. av intyget "(…) comply with the Microbiological criteria for establishment indicators of safety of food products, approved by the Order of Ministry of Health of Ukraine № 548 of 19.07.2012” överensstämmer med förordning (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs.

Skalägg

EU KOM förhandlar med ukrainska myndigheter om ett harmoniserat hälsocertifikat för export av skalägg till Ukraina. Livsmedelsverket har ingen information om när marknaden kan vara öppen.

Äggprodukter

Sändningar med äggprodukter till Ukraina ska medföljas av exportintyget (LIVS 366 Ukraina  - Äggprodukter), två djurhälsointyg från Jordbruksverket och ett ursprungscertifikat utfärdat av Handelskammaren. Exportintyget finns längre ner på denna sida.

Mjölkprodukter

EU KOM har förhandlat fram ett harmoniserat exportintyg för värmebehandlade mjölkprodukter som finns publicerat i Traces. Då Ukraina inte har full tillgång till Traces måste sändningar av mjölk och mejeriprodukter medföljas av papperskopia av det harmoniserade veterinärintyget.
Exportintyget bör medföljas av ett ursprungscertifikat utfärdat av en handelskammare.

Vegetabilier 

Från den 10 juli 2011 kräver Ukraina att en särskild deklaration medföljer sändningar med färska grönsaker som importeras från EU. Deklarationen ska intyga att grönsakerna inte kommer från en odling som är kontaminerad av E. coli O104. Produkterna ska provtas för E. coli O104 när de kommer fram till Ukraina.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Ukraina kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram efter överenskommelse med landets livsmedelsmyndighet

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-30