Hållbara måltider

En pusselbit ur måltidsmodellen med texten hållbar.

Genom att göra medvetna val av livsmedel och arbetssätt kan man undvika att de offentliga måltiderna belastar miljön i onödan. 

Maten påverkar miljön bland annat genom utsläpp av växthusgaser, övergödning, utfiskning och användning av växtskyddsmedel. Men maten kan också ha positiv effekt på exempelvis odlingslandskapet och den biologiska mångfalden. En del mat har stor påverkan på miljön, en del har mindre.

Förutom att välja rätt livsmedel är samordning av transporter till och från köket, minskad energianvändning samt källsortering av avfall exempel på åtgärder som minskar belastningen på miljön. Eftersom att all livsmedelsproduktion har miljöpåverkan är det dessutom viktigt att minska matsvinnet.

Måltidsmodellen

Senast granskad 2020-02-12