Söksida

Hittade 5887 träffar på "importera livsmedel"

 • Nationella kontrollplanen

  Välkommen till NKP-webben som är ett hjälpmedel för att på ett enkelt sätt visualisera och beskriva hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad, organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas. Här finns myndigheternas mål och prioriteringar samlade – det är här kontrollen börjar!
 • Importera färdigförpackade livsmedel

  Sida - Senast granskad 2018-04-05
 • Importera färdigförpackade livsmedel

  Sida - Senast granskad 2018-03-19
 • Koka frysta importerade hallon

  Koka frysta importerade hallon innan du äter dem Norovirus orsakar vinterkräksjuka, är mycket smittsamt och det kan räcka med ett fåtal viruspartiklar för att man ska bli sjuk. Livsmedelsverket ger
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2018-09-18
 • Kontroll av importerade kosttillskott

  Här finner du de speciella regler som gäller gränskontroll av kosttillskott.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2017-03-30
 • Checklista för kontroll av livsmedel som importerats

  Här finner du en checklista med tips om vad du som inspektör kan kontrollera hos en importör. Skriv gärna ut listan eller ta med den elektroniskt inför kontrollen. Utifrån importörens verksamhet kan
  Kontrollwiki - Senast granskad 2017-03-30
 • Kontroll av importerat naturligt mineralvatten

  Här följer bestämmelser om kontroll av importerat naturligt mineralvatten.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2017-03-30
 • Prioritering av produkter som kan kontrolleras efter gränskontrollen

  Här hittar du en översikt av vad som kan kontrolleras på importerade livsmedel från land utanför EU. Information som du som inspektör efter gränskontrollen har nytta av.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-10-03
 • Nya regler för import av ekologiska livsmedel

  För att kunna importera ekologiska livsmedel från länder utanför EU och sälja dem som ekologiska efter den 19 oktober 2017 måste importören ha registrerat sig i Traces NT (New technology).
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-04-10
 • Groddar

  På den här sidan hittar du fakta om kontroll av groddproduktion, handel med fröer för groddning, provtagning, spårbarhetskrav och intyg för importerade fröer.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-05-24
 • Kontroll av importerade alkoholhaltiga drycker

  Här finner du de speciella regler som gäller gränskontroll av importerade alkoholhaltiga drycker.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2017-03-30
 • Import - ekologiska livsmedel

  Import av ekologiska livsmedel Ska du importera ekologiska livsmedel till Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du importerar från. Du måste först göra vissa förberedelser. Från vissa
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-06-04
 • Import - vegetabiliska livsmedel

  Livsmedel som inte är säkra ska inte komma in i EU. Därför finns det regler för import av vissa vegetabiliska livsmedel från länder utanför EU. Du som importerar eller funderar på att börja importera
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-08-23
 • Import av ekologiska livsmedel

  Import av ekologiska livsmedel Ska du importera ekologiska livsmedel till Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du importerar från. Du måste först göra vissa förberedelser. Från vissa
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2019-06-04
 • Villkor för import av vissa livsmedel

  Här finns information om villkor för import av livsmedel som inte helt uppfyller EU:s harmoniserade regler, samt importförbud av vissa levande kräftdjur. Import av animaliska livsmedel som saknar
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-06-28
 • Checklista för spårbarhet och import av fröer för groddning

  Kontrollen av spårbarhet för groddar handlar om att säkerställa att hälsointyg och spår-barhet hos alla företag som importerar frön för groddning även företag som säljer eller köper frön för
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-05-24
 • Importförbud - animaliska livsmedel

  EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder som innebär importförbud av vissa animaliska livsmedel från vissa länder utanför EU för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-01-10
 • Kontroll av ekologiska livsmedel

  Här finner du de speciella regler som gäller gränskontroll av ekologiska livsmedel.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-02-14
 • Skyddsåtgärder - animaliska livsmedel

  EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i animaliska eller vegetabiliska livsmedel. Beslut om
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-01-31
 • Import - animaliska livsmedel

  För att förhindra att smittsamma djursjukdomar eller livsmedel som inte är säkra kommer in i EU finns det regler som gäller för import av livsmedel från länder utanför EU. Alla animaliska livsmedel (
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-06-05