Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Kronfågel AB


Anläggningsnummer

F038

Postadress

Åsen 2, 641 62 Valla

Kommun

KATRINEHOLM

Län

SÖDERMANLAND

Kategori

MP MM MSM

Övrig verksamhet

II-SH II-CP CS(kf)

Djurslag

A

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket