Utbildningar för livsmedelsföretagare

Livsmedelsverket har samlat alla e-utbildningar på Utbildningsportalen. Där kan du som livsmedelsföretagare registrera dig och få åtkomst till utbildningarna.

Utbildningsportalen

Portalen är tillgänglig för alla som har en dator, surfplatta, mobil och internetuppkoppling. Alla utbildningar går att pausa och du kan alltid återuppta utbildningen vid ett senare tillfälle.

Informationen som lagras i Utbildningsportalen är skyddad och Livsmedelsverket säkerställer att kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR) uppfylls.

Skapa ett användarkonto för att ta del av e-utbildningarna. Detta görs bara första gången. Därefter är du medlem i Utbildningsportalen.

Vi tar gärna emot förslag på e-utbildningar och producerar nya i mån av resurser.
Skicka ett mejl till: utbildningsportalen@slv.se

De här e-utbildningarna erbjuder vi livsmedelsföretagare:

Faror och risker – avgift 1500 kr

OBS! Den här kursen behöver ses över bland annat på grund av den nya kontrollförordningen. Utbildningen kommer att ligga kvar på Utbildningsportalen men från och med 17 april går det inte längre att anmäla sig till kursen.
Det innebär att de personer som redan är anmälda får möjlighet att slutföra kursen senast 30 juni, 2019.

Syftet med denna e-utbildning är att förmedla allmänna kunskaper om livsmedelsburna biologiska och kemiska faror och hur förekomsten av faror kan kontrolleras i livsmedelskedjan. Deltagaren ska efter genomförd kurs ha kunskaper för att självständigt söka sådan information om faror och risker som behövs för att kunna producera säkra livsmedel.

Grundläggande om dricksvattenreglerna – avgift 800 kr

Utbildningen ger grundläggande information om tillämpningen av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten samt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar ("Lås och Bom")

Målet med utbildningen är att ge kontrollpersonal, producenter och tillhandahållare av dricksvatten samt laboratorier goda kunskaper i gällande lagstiftning om dricksvatten. 

Listeria – ingen avgift

E-utbildningen handlar om kontroll av ätfärdiga livsmedel enligt de mikrobiologiska kriterierna och innehåller följande delar:

  • Information om bakterien Listeria monocytogenes och sjukdomen listerios.
  • Vilka krav som finns för provtagning av ätfärdiga livsmedel.
  • Vilka ätfärdiga livsmedel som ska provtas av livsmedelsföretagare i de olika livsmedelssäkerhetskriterierna.
  • Hur provtagning av ätfärdiga livsmedel ska gå till.

Näringsdeklaration – ingen avgift

Företagare: Efter genomförd utbildning vet du hur du märker livsmedel med en näringsdeklaration på ett korrekt sätt. Du har också kännedom om de hjälpmedel som finns för näringsvärdesberäkningar och att det finns vissa undantag från krav på obligatorisk näringsdeklaration.

Kontrollmyndigheter: Utbildningen syftar också till att ge kontrollmyndigheterna tillräckligt goda kunskaper inom området. Detta för att ge likriktning i kontrollen – alla gör samma bedömningar.

Senast granskad 2019-04-17