Tillbaka till EU-godkända anläggningar

Levande tvåskaliga blötdjur

Live Bivalve Molluscs


Section VII Levande tvåskaliga blödjur/Section VIII Live bivalve molluscs

Förkortningarna förklaras längst ned på sidan/The abbreviations are explained at the end of the page


Nr Namn Postadress Kommun Län Kategori Övrig verksamhet Djurslag Kontrollerande myndighet
1501 Scanfjord Mollösund Gamla vägen 17, 474 70 MOLLÖSUND ORUST VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DC PC VIII-PP Livsmedelsverket
1502 Brygguddens musslor ostron och alger AB Mjölkeröd 91, 457 91 TANUMSHEDE TANUM VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DC VIII-PP Livsmedelsverket
1505 Eko Musslor p.a.c. AB Ringögatan 33, 417 07 Göteborg GÖTEBORG VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DC PC VIII-FFPP VIII-PP Livsmedelsverket
2300 Bröderna Klemmings Dykhjälp HB Kräftvägen 8, 457 95 Grebbestad TANUM VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DC Livsmedelsverket
6380 Musselvagnen c/o Lars Marstone, Lyse-Berga Gåsehogen 124, 453 92 LYSEKIL LYSEKIL VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DC Livsmedelsverket
6471 Skaldjursfabriken på Orust c/o Orust Shellfish AB, Ängåsvägen 1, 472 31 SVANESUND ORUST VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DC PC Livsmedelsverket
6522 Havstenssunds Ostron Fiskarhöjden 4, 457 73 HAVSTENSSUND TANUM VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DC PC Livsmedelsverket
6597 Fiskhallen Sorunda AB Elektravägen 15, 126 30 HÄGERSTEN STOCKHOLM STOCKHOLM DC VIII-FFPP VIII-PP Kommunen
6638 Västkustmusslor HB Bergandersväg 2, 456 60 HUNNEBOSTRAND SOTENÄS VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DC Livsmedelsverket
6639 Bohus packeri Sockerbruket 33, 414 51 GÖTEBORG GÖTEBORG VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DC Livsmedelsverket
964 Leröy Seafood AB (Lager öst/Fish cut) FE840, 105 69 STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM DC VIII-FFPP VIII-PP Kommunen

Förklaringar

Kontrollmyndighet = Competent authority
Livsmedelsverket = National Food Agency
Kommunen = Municipal authority

The lists of the EU approved establishments are updated continuously.
Listorna över EU-godkända anläggningar uppdateras kontinuerligt.

Vissa tredje länder kan ha särskilda krav för export. Se Information för respektive exportland (Export till länder utanför EU)/Certain third countries may have specific requirements for export. See information for export country of interest.