E 285 - Natriumtetraborat (borax)


Natriumsalt av borsyra. Borsyra och natriumtetraborat (salt av borsyra) framställs ur borhaltiga mineraler. Får endast användas till störrom,  d v s äkta kaviar. Se även borsyra E 284.

E-nummer

E 285

Typ

Konserveringsmedel