Nätverket Mat och måltider i LSS-verksamheter

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Livsmedelsverket driver ett nätverk öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det omfattar elever i särskola och personer som får omsorg från kommunen inom ramen för LSS.

För alla olika yrkesgrupper

Nätverket är öppen för alla yrkesgrupper. I nätverket finns bland annat dietister, sjuksköterskor, chefer, forskare, olika typer av pedagoger, konsulenter, kockar, läkare, fysioterapeuter, boendestödjare och studenter.

Ansök om medlemskap till nätverket och samarbetsrummet genom att kontakta Anna-Karin Quetel, anna-karin.quetel@slv.se.  Beskriv kort var du arbetar och din yrkesroll.

Eftersom nätverkets syfte är att underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte uppmuntrar vi kontakt mellan medlemmar. Det kan gälla allt från att ställa frågor, bjuda in eller tipsa om föreläsningar eller utbildningar, dela med sig av nytt material som er verksamhet tagit fram, tipsa om ny forskning, nya böcker, eller något annat nytt spännande eller frustrerande som har hänt.

Samarbetsrum på webben

Nätverket finns i ett samarbetsrum via SKL:s webbplats. Där kan man lägga upp dokument, länkar och tipsa om seminarier. Man kan även göra inlägg och diskutera frågor öppet i gruppen.

Nätverksträffar

Livsmedelsverket har sedan starten 2012 arrangerat nätverksträffar varje eller vart annat år. Målgruppen för nätverksträffarna är såväl befintliga som potentiella medlemmar i nätverket.
Presentationer från nätverksträffen 2018 finns i nätverkets gemensamma samarbetsrum.

Digital nätverksträff 2019 - Att stötta till sund livsstil inom LSS-verksamheter

Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra målgrupper. De har i högre grad diabetes och lider oftare av övervikt. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning går upp i vikt när de flyttar från föräldrahemmet till gruppbostad. Det medför ökad risk för diabetes och förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Att stötta till hälsosamma matvanor kan upplevas som svårt och gränsen mellan den personliga integriteten och det hälsofrämjande ansvaret kan kännas otydlig.
Vid webbinariet presenteras verktyg, metoder och erfarenheter kring att arbeta med mat och hälsa inom LSS-verksamhet. Webbinariet arrangeras inom ramen för nätverket Mat och hälsa inom LSS men är öppet för alla som är intresserade.

Tid: 26 november 2019 10.30 - 14.30
Plats: Webbinarium
Målgrupp: Seminariet riktar sig i första hand till dig som arbetar inom LSS-verksamhet i kommun eller region.
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan senast 22 november: Anmäl dig här

Webbinariet arrangeras i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kommer även finnas tillgängligt i efterhand på SKLs webbplats.

Program 26 november

10.20 Förberedelse

Bra om du har kopplat din dator till webbträffen, vi kommer att starta prick kl 10.30. OBS att datorn behöver vara uppkopplad till internet via en fast kabel och inte via ett digitalt nätverk.

Alla som är anmälda kommer att få instruktioner om allt det tekniska under torsdag 21 eller fredag 22 november. Har du inte fått detta senast måndag hör av dig till Inger på inger.steven@slv.se

10.30 Inledning

10.50 Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

Anna Thomsson, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
SKL har tagit fram skriften "Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?". I skriften beskrivs det ojämlika hälsoläget och presenteras förslag på förändrade arbetssätt och inspirerande exempel som kan förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättning. SKL har även ett nyframtaget bildstöd för samtal om mat och hälsa med personer med diabetes.

11.15 Kommande kunskapsstöd kring hälsosamma levnadsvanor

Catrine Berglie, Socialstyrelsen
Socialstyrelsen arbetar med att stödja hälsosamma levnadsvanor hos personer med kognitiva svårigheter. En del i detta kommer beröra mat och måltider. Vi får höra mer om hur stödet kommer utformas och innehålla.

11.40 Sammanfattande diskussion två ovanstående punkter

12.00 Lunch med diskussionsfrågor

13.00 Vad kom ni fram till på lunchen?

13.15 Hälsan spelar roll – ett program om hälsa, mat och fysisk aktivitet anpassat för personer inom LSS-verksamhet

Helena Bergström, Camilla Söder och Elinor Sundblom, Region Stockholm
Health Matters är ett program som utvecklats i USA sedan slutet av 90-talet. Programmet har nu översatts och anpassats till svenska förhållanden i Region Stockholm. För närvarande utvecklas och utvärderas det av Akademiskt primärvårdscenter, APC, och i nära samarbete med Karolinska Institutet. Medarbetare från APC berättar om programmets innehåll och erfarenheterna som gjorts så här långt.

14.00 Panel med reflektioner från dagen

Medverkande i panelen är föredragshållarna samt dietist Madeleine Melen, habiliteringen Uppsala och dietist Annika Vessby habiliteringen KI, Huddinge.

14.30 Slut

Senast granskad 2019-11-21