Hur mycket finns i förpackningen?

På färdigförpackade livsmedel ska finnas en uppgift om nettokvantitet. Livsmedel ska märkas med den vikt/volym det hade vid förpackningstillfället. Vikten av själva förpackningen, av etiketter och liknande får inte räknas med.

Livsmedel i flytande form ska ha nettokvantiteten angiven i volymsenhet, till exempel liter. På övriga livsmedel ska nettokvantiteten anges i viktsenheter, till exempel kilogram.

På produkter som är inlagda i spad eller liknande ska produktens vikt anges såväl med som utan spad. För livsmedel i sås eller gelé krävs inte detta, eftersom även vätskan anses vara en del av livsmedlet, och inte en lag.

Vissa djupfrysta livsmedel, till exempel fiskfiléer och räkor, vattenglaseras (fryses och vattensprayas) som skydd mot till exempel härskning. Vattenglaseringen ses som en lag. Om ett djupfryst livsmedel är vattenglaserat ska både livsmedlets avrunna vikt samt vikten inklusive glasering anges.

Det är inte tillåtet att ha till exempel bilder eller förpackningar som ger ett felaktigt intryck av mängden av livsmedlet eller av olika ingredienser.

Senast granskad 2020-09-02