Snabbtestet för grupper – tidigare version av Matvanekollen

Matvanekollen projekt vänder sig till dig som vill testa matvanorna för en grupp, till exempel i ett idrottslag eller för befolkningen inom ett landsting. Grupptestet fungerar bara med den tidigare versionen av Matvanekollen. Denna version finns kvar på webbplatsen fram till slutet av 2019.

Genom att skapa ett projekt där flera deltagare svarar på frågorna under en period kan man få en bild av hur matvanorna ser ut jämfört med Livsmedelsverkets kostråd. När perioden är klar kan du ta ut en sammanställning av svaren.

Resultatet kan jämföras med Livsmedelsverkets senaste undersökning. Låter du samma grupp/urvalspopulation svara på enkäten vid flera olika tillfällen kan du se om testpersonerna ändrar sina matvanor över tid.

Det kostar inget att lägga upp ett projekt. Deltagarna får ett användarnamn och lösenord och loggar anonymt in på enkäten som inte tar mer än 5 minuter att besvara.

Varje deltagare får sin egen poäng och kommentarer till sitt resultat direkt när de besvarat enkäten. Den som är administratör för projektet kan sedan få en rapport på resultatet för hela gruppen.

Registrera ett projekt

Projektnamn X Max 50 tecken. Måste vara unikt.
Projektbeskrivning X En beskrivning av projektet för deltagarna på max 4.000 tecken. Det går att kopiera och klistra in från word. Observera att radbrytningar inte fungerar. 
Kontaktperson   Administratörens namn och organisation.
E-post   Hit skickas lösenorden. Var noga med att ange rätt adress.
Administratörens inloggningsnamn   Hittar du på själv, max 50 tecken. Får inte innehålla mellanslag men specialtecken går bra. Användarnamnet måste vara unikt. Om användarnamnet redan finns i databasen får du ett felmeddelande. Observera att det inte får vara samma som för deltagarna.
Deltagarnas inloggningsnamn   Hittar du på själv, max 50 tecken. Får inte innehålla mellanslag men specialtecken går bra. Observera att det inte får vara samma som för administratören. Detta är det användarnamn som deltagarna i projektet ska använda för att logga in till undersökningen. Samma namn och lösenord för alla deltagare.
Datum X Mellan dessa datum kan deltagarna logga in och svara på enkäten.

 X = visas för deltagarna i projektet.

 I formuläret kan du också välja om deltagarna ska ange kön, ålder och utbildningsnivå. Det gör du genom att bocka för rutan bakgrundsfrågor. I större undersökningar kan det vara intressant men är undersökningen mindre är det inte lika relevant. I små grupper kan dessutom uppgifter om kön, ålder och utbildningsnivå avslöja vem som svarat på frågorna.

När du har fyllt i samtliga uppgifter och valt Spara får du ett mejl med ett lösenord för administratören och ett för deltagarna till den e-postadress du angett. Observera att alla deltagare har samma användarnamn och lösenord.

Därefter behöver du bara meddela dina deltagare:

  • inloggningsnamnet och lösenordet
  • vilken tidsperiod de kan besvara frågorna.

Hämta resultat

När du väljer Hämta rapport kommer en varning upp med texten "Filen du försöker öppna har ett annat filtillägg än vad filnamnet anger. Kontrollera att filen inte är skadad och att den är från en betrodd källa innan du öppnar den. Vill du öppna filen nu?" Svara Ja på frågan.

Så här tolkar du resultatet

Frågorna i testet har tagits fram för att användas som indikatorer på kostens näringsmässiga kvalitet, vad gäller fett, mättat fett, socker och kostfibrer och kan användas för regelbunden uppföljning av matvanorna i olika grupper och på hur några av Livsmedelsverkets kostråd följs. Frågorna berör endast några utvalda delar av kosten med de har visat sig kunna ge en bra bild matvanorna som helhet.

Kostindexpoängen sträcker sig mellan 1-12. 

  • 1-4 poäng, indikerar att flera förändringar skulle kunna göras för att förbättra matvanorna.
  • 5-8 poäng, indikerar att matvanorna är bättre, men flera förändringar skulle kunna göras för att förbättra matvanorna.
  • 9-12 poäng indikerar att matvanorna ser bra ut!
  • Resultatet frör antal brödskivor redovisas som antal skivor per månad.

Resultatet kan jämföras med Livsmedelsverkets senaste undersökning "Indikatorer för bra matvanor".

Senast granskad 2020-08-20