Ändring av EU-förordning 2019/625 Om importvillkor för levande snäckor mm Ändrad genom EU-förordning 2021/573

2021-04-09

Om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/625 vad gäller importvillkor för levande snäckor, sammansatta produkter och fjälster som släpps ut på marknaden som livsmedel

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/573