Mexiko

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Mexiko.

Allmän information

För att Sverige ska bli godkänd för export av färskt kött och köttprodukter måste vi gå igenom en särskild godkännande process med ifyllnad av frågeformulär följt av anläggningsinspektioner till den Mexikanska myndigheten Senasica. Detta gäller även om det finns ett EU harmoniserat exportintyg publicerat i Traces.

Färskt griskött

Ett exportintyg har överenskommits mellan EU och Mexiko och finns publicerat i Traces men kan inte användas förrän Sverige och intresserad anläggning är godkänd för export av myndigheten Senasica. Företag som är intresserade av att exportera griskött till Mexiko ombeds kontakta Avdelning Support, se Kontaktuppgifter nedan.

Färskt fågelkött

EU Kommissionen förhandlar under 2019 ett harmoniserat exportintyg mellan Mexiko och EU. Exportintyget kan inte användas förrän Sverige och intresserad anläggning har inspekterats av Senasica i Sverige och godkänts. Företag som är intresserade av att exportera griskött till Mexiko ombeds kontakta Avdelning Support, se Kontaktuppgifter nedan.

Mjölkprodukter

Ett exportintyg har överenskommits mellan Livsmedelsverket och Mexikos myndighet Senasica. Intyget finns publicerat längre ner på sidan.

Gelatin och Kollagen

Ett exportintyg för Gelatin och Kollagen har överenskommits mellan Livsmedelsverket och Mexikos myndighet Senasica under 2019 och finns publicerat längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Mexiko kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-05-07